Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: CompareAndBitpack

#include <math_ops.h>

Porównaj wartości input z threshold i zapakuj otrzymane bity do uint8 .

streszczenie

Każde porównanie zwraca logiczną true (jeśli input_value > threshold ) lub false innym przypadku.

Ta operacja jest przydatna w przypadku algorytmów LSH (Locality-Sensitive-Hashing) i innych algorytmów, które używają przybliżeń mieszających odległości cosinusów i L2 ; kody można generować z wejścia poprzez:

codebook_size = 50
codebook_bits = codebook_size * 32
codebook = tf.get_variable('codebook', [x.shape[-1].value, codebook_bits],
              dtype=x.dtype,
              initializer=tf.orthogonal_initializer())
codes = compare_and_threshold(tf.matmul(x, codebook), threshold=0.)
codes = tf.bitcast(codes, tf.int32) # go from uint8 to int32
# now codes has shape x.shape[:-1] + [codebook_size]

UWAGA : Obecnie najbardziej wewnętrzny wymiar tensora musi być podzielny przez 8.

Mając dane input kształcie [s0, s1, ..., s_n] , wyjście to uint8 kształcie tensora [s0, s1, ..., s_n / 8] .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dane wejściowe: wartości do porównania z threshold i pakietem bitów.
 • próg: próg do porównania.

Zwroty:

 • Output : porównania bitpackowane.

Konstruktorzy i niszczyciele

CompareAndBitpack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input threshold)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

CompareAndBitpack

 CompareAndBitpack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input threshold
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const