Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: DecodeGif

#include <image_ops.h>

Dekoduj klatkę (y) obrazu zakodowanego w formacie GIF do tensora uint8.

streszczenie

Obrazy GIF z kompresją ramki lub przezroczystości nie są obsługiwane. W systemach Linux i MacOS przekonwertuj animowane pliki GIF ze skompresowanych na nieskompresowane, uruchamiając:

convert $src.gif -coalesce $dst.gif

Ta tf.image.decode_image obsługuje również dekodowanie plików JPEG i PNG, chociaż użycie tf.image.decode_image jest czystsze.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • zawartość: 0-D. Obraz zakodowany w formacie GIF.

Zwroty:

  • Output : 4-D z kształtem [num_frames, height, width, 3] . Kolejność kanałów RGB.

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodeGif (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)

Atrybuty publiczne

image
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

wizerunek

::tensorflow::Output image

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

DecodeGif

 DecodeGif(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const