przepływ tensorowy:: ops:: Dylatacja2D

#include <nn_ops.h>

Oblicza dylatację skali szarości tensorów filter input 4-D i 3-D.

Streszczenie

Tensor input ma kształt [batch, in_height, in_width, depth] , a tensor filter ma kształt [filter_height, filter_width, depth] , co oznacza, że ​​każdy kanał wejściowy jest przetwarzany niezależnie od pozostałych za pomocą własnej funkcji strukturującej. Tensor output ma kształt [batch, out_height, out_width, depth] . Wymiary przestrzenne tensora wyjściowego zależą od algorytmu padding . Obecnie obsługujemy tylko domyślny data_format „NHWC”.

Szczegółowo, morfologiczne dylatacja 2-D w skali szarości jest korelacją sumy maksymalnej (dla spójności z conv2d używamy filtrów bez odbicia lustrzanego):

output[b, y, x, c] =
  max_{dy, dx} input[b,
           strides[1] * y + rates[1] * dy,
           strides[2] * x + rates[2] * dx,
           c] +
        filter[dy, dx, c]

Maksymalne łączenie jest szczególnym przypadkiem, gdy filtr ma rozmiar równy rozmiarowi jądra łączenia i zawiera wszystkie zera.

Uwaga na temat dualności: Dylatacja sygnału input przez filter jest równa negacji erozji -input przez filter odbity.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • dane wejściowe: 4-D z kształtem [batch, in_height, in_width, depth] .
 • filtr: 3-D z kształtem [filter_height, filter_width, depth] .
 • kroki: krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego. Musi wynosić: [1, stride_height, stride_width, 1] .
 • stawki: krok wejściowy dla groźnego rozszerzenia morfologicznego. Musi wynosić: [1, rate_height, rate_width, 1] .
 • dopełnienie: typ algorytmu dopełniania, który ma zostać użyty.

Zwroty:

 • Output : 4-D z kształtem [batch, out_height, out_width, depth] .

Konstruktory i destruktory

Dilation2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Dylatacja2D

 Dilation2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const