Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Zapewnij kształt

#include <array_ops.h>

Zapewnia dopasowanie kształtu tensora do oczekiwanego kształtu.

streszczenie

Podnosi błąd, jeśli kształt tensora wejściowego nie pasuje do określonego kształtu. W przeciwnym razie zwraca tensor wejściowy.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • input: tensor, którego kształt ma zostać zweryfikowany.
  • kształt: oczekiwany (prawdopodobnie częściowo określony) kształt tensora wejściowego.

Zwroty:

  • Output : tensor o tym samym kształcie i zawartości co tensor wejściowy lub wartość.

Konstruktorzy i niszczyciele

EnsureShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Zapewnij kształt

 EnsureShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const