Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ExtractImagePatches

#include <array_ops.h>

Wyodrębnij patches z images i umieść je w wymiarze wyjściowym „głębi”.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • obrazy: Tensor 4-D z kształtem [batch, in_rows, in_cols, depth] .
 • ksizes: Rozmiar przesuwanego okna dla każdego wymiaru images .
 • kroki: jak daleko na obrazach znajdują się środki dwóch kolejnych łat. Musi to być: [1, stride_rows, stride_cols, 1] .
 • stawki: Musi być: [1, rate_rows, rate_cols, 1] . To jest krok wejściowy, określający, jak daleko znajdują się na wejściu dwie następujące po sobie próbki. Równoważne z wyodrębnianiem łat za pomocą patch_sizes_eff = patch_sizes + (patch_sizes - 1) * (rates - 1) , po którym następuje przestrzenne podpróbkowanie przez współczynnik rates . Jest to równoważne rate w rozszerzonych (aka Atrous) zwojach.
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Zwroty:

 • Output : Tensor 4-D z kształtem [batch, out_rows, out_cols, ksize_rows * ksize_cols * depth] zawierający ksize_rows x ksize_cols x depth obrazu o rozmiarze ksize_rows x ksize_cols x depth wektoryzacji w wymiarze „głębokość”. Uwaga: out_rows i out_cols to wymiary poprawek wyjściowych.

Konstruktorzy i niszczyciele

ExtractImagePatches (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, const gtl::ArraySlice< int > & ksizes, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

Atrybuty publiczne

operation
patches

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

łaty

::tensorflow::Output patches

Funkcje publiczne

ExtractImagePatches

 ExtractImagePatches(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksizes,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const