Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ExtractVolumePatches

#include <array_ops.h>

Wyodrębnij patches z input i umieść je w wymiarze wyjściowym „głębokość”.

streszczenie

Rozszerzenie 3D extract_image_patches .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: Tensor 5-D z kształtem [batch, in_planes, in_rows, in_cols, depth] .
 • ksizes: Rozmiar przesuwanego okna dla każdego wymiaru input .
 • kroki: 1-D o długości 5. Jak daleko na input znajdują się środki dwóch kolejnych łat. Musi to być: [1, stride_planes, stride_rows, stride_cols, 1] .
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Atrybuty związane z rozmiarem określamy jako:

   ksizes = [1, ksize_planes, ksize_rows, ksize_cols, 1]
   strides = [1, stride_planes, strides_rows, strides_cols, 1]

Zwroty:

 • Output : Tensor 5-D z kształtem [batch, out_planes, out_rows, out_cols, ksize_planes * ksize_rows * ksize_cols * depth] zawierający łaty o rozmiarze ksize_planes x ksize_rows x ksize_cols x depth wektoryzacji w wymiarze "głębokość". Uwaga: out_planes , out_rows i out_cols to wymiary poprawek wyjściowych.

Konstruktorzy i niszczyciele

ExtractVolumePatches (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksizes, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

Atrybuty publiczne

operation
patches

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

łaty

::tensorflow::Output patches

Funkcje publiczne

ExtractVolumePatches

 ExtractVolumePatches(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksizes,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const