Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: HSVToRGB

#include <image_ops.h>

Konwertuj jeden lub więcej obrazów z HSV na RGB.

streszczenie

Wyprowadza tensor o tym samym kształcie co tensor images , zawierający wartość RGB pikseli. Dane wyjściowe są dobrze zdefiniowane tylko wtedy, gdy wartość na images jest w [0,1] .

Zobacz rgb_to_hsv aby rgb_to_hsv z opisem kodowania HSV.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • obrazy: ranga 1-D lub wyższa. Dane HSV do konwersji. Ostatni wymiar musi mieć rozmiar 3.

Zwroty:

  • Output : images przekonwertowane na RGB.

Konstruktorzy i niszczyciele

HSVToRGB (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

HSVToRGB

 HSVToRGB(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const