Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Podsumowanie histogramu

#include <logging_ops.h>

Wyprowadza bufor protokołu Summary z histogramem.

streszczenie

Wygenerowane „Podsumowanie” ma jedną wartość podsumowującą zawierającą histogram values .

Ta InvalidArgument błąd InvalidArgument jeśli jakakolwiek wartość nie jest skończona.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • tag: skalarny. Znacznik do użycia dla Summary.Value .
  • wartości: Dowolny kształt. Wartości używane do tworzenia histogramu.

Zwroty:

  • Output : skalarny. Szeregowany bufor protokołu Summary .

Konstruktorzy i niszczyciele

HistogramSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input values)

Atrybuty publiczne

operation
summary

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

streszczenie

::tensorflow::Output summary

Funkcje publiczne

Podsumowanie histogramu

 HistogramSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input values
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const