przepływ tensorowy:: ops:: Tożsamość

#include <array_ops.h>

Zwraca tensor o tym samym kształcie i zawartości co tensor lub wartość wejściowa.

Streszczenie

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

Identity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Tożsamość

 Identity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const