Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ImmutableConst

#include <array_ops.h>

Zwraca niezmienny tensor z obszaru pamięci.

streszczenie

Bieżąca implementacja mapuje tensor z pliku.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • dtype: typ zwróconego tensora.
  • kształt: kształt zwróconego tensora.
  • memory_region_name: nazwa regionu pamięci tylko do odczytu używanego przez tensor, zobacz NewReadOnlyMemoryRegionFromFile w tensorflow :: Env.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ImmutableConst (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, StringPiece memory_region_name)

Atrybuty publiczne

operation
tensor

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

napinacz

::tensorflow::Output tensor

Funkcje publiczne

ImmutableConst

 ImmutableConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  PartialTensorShape shape,
  StringPiece memory_region_name
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const