przepływ tensorowy:: ops:: Czy Nan

#include <math_ops.h>

Zwraca, które elementy x są NaN.

Streszczenie

(numpy) Odpowiednik np.isnan

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

IsNan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

Czy Nan

 IsNan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const