Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MatchingFiles

#include <io_ops.h>

Zwraca zestaw plików pasujących do co najmniej jednego wzorca globalnego.

streszczenie

Zauważ, że ta procedura obsługuje tylko znaki wieloznaczne w części bazowej wzorca, a nie w części katalogu. Zauważ również, że kolejność zwracanych nazw plików jest deterministyczna.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • pattern: Wzorzec (y) wieloznaczny powłoki. Skalar lub wektor typu string.

Zwroty:

  • Output : wektor pasujących nazw plików.

Konstruktorzy i niszczyciele

MatchingFiles (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input pattern)

Atrybuty publiczne

filenames
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

nazwy plików

::tensorflow::Output filenames

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

MatchingFiles

 MatchingFiles(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input pattern
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const