Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MatrixSetDiag

#include <array_ops.h>

Zwraca wsadowy tensor macierzy z nowymi wsadowymi wartościami przekątnymi.

streszczenie

Biorąc pod uwagę input i diagonal , ta operacja zwraca tensor o tym samym kształcie i wartościach co input , z wyjątkiem głównej przekątnej najbardziej wewnętrznych macierzy. Zostaną one nadpisane wartościami po diagonal .

Wynik jest obliczany w następujący sposób:

Załóżmy, że input ma k+1 wymiarów [I, J, K, ..., M, N] a diagonal ma k wymiarów [I, J, K, ..., min(M, N)] . Wtedy wynikiem jest tensor rzędu k+1 o wymiarach [I, J, K, ..., M, N] gdzie:

  • output[i, j, k, ..., m, n] = diagonal[i, j, k, ..., n] dla m == n .
  • output[i, j, k, ..., m, n] = input[i, j, k, ..., m, n] dla m != n .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: stopień k+1 , gdzie k >= 1 .
  • przekątna: stopień k , gdzie k >= 1 .

Zwroty:

  • Output : Pozycja k+1 , z output.shape = input.shape .

Konstruktorzy i niszczyciele

MatrixSetDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input diagonal)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

MatrixSetDiag

 MatrixSetDiag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input diagonal
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const