Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MirrorPad

#include <array_ops.h>

Wypełnia tensor wartościami lustrzanymi.

streszczenie

Ta operacja wypełnia dane input lustrzanymi wartościami zgodnie z określonymi paddings . paddings to tensor całkowity o kształcie [n, 2] , gdzie n to rząd danych input . Dla każdego wymiaru D danych input paddings[D, 0] wskazują, ile wartości należy dodać przed zawartością danych input w tym wymiarze, a paddings[D, 1] wskazują, ile wartości należy dodać po zawartości danych input w tym wymiarze. Zarówno paddings[D, 0] i paddings[D, 1] mogą być większe niż input.dim_size(D) (lub input.dim_size(D) - 1 ), jeśli copy_border ma wartość true (odpowiednio, jeśli false).

Wypełniony rozmiar każdego wymiaru D wyjścia to:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

Na przykład:

# 't' is [[1, 2, 3], [4, 5, 6]].
# 'paddings' is [[1, 1]], [2, 2]].
# 'mode' is SYMMETRIC.
# rank of 't' is 2.
pad(t, paddings) ==> [[2, 1, 1, 2, 3, 3, 2]
           [2, 1, 1, 2, 3, 3, 2]
           [5, 4, 4, 5, 6, 6, 5]
           [5, 4, 4, 5, 6, 6, 5]]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: tensor wejściowy do wypełnienia.
 • dopełnienia: macierz dwukolumnowa określająca rozmiary dopełnienia. Liczba wierszy musi być taka sama, jak ranga danych input .
 • tryb: REFLECT lub SYMMETRIC . W trybie odbicia regiony wypełnione nie obejmują granic, podczas gdy w trybie symetrycznym regiony wypełnione zawierają obramowania. Na przykład, jeśli input to [1, 2, 3] a paddings to [0, 2] , to wyjście ma wartość [1, 2, 3, 2, 1] w trybie odbicia i jest [1, 2, 3, 3, 2] w trybie symetrycznym.

Zwroty:

 • Output : wyściełany tensor.

Konstruktorzy i niszczyciele

MirrorPad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, StringPiece mode)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

MirrorPad

 MirrorPad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 StringPiece mode
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const