Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionWithOverlaps

#include <image_ops.h>

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

streszczenie

przycinanie pudełek, które nakładają się w dużym stopniu z poprzednio wybranymi pudełkami. Ramki ograniczające z wynikiem mniejszym niż score_threshold są usuwane. Wartości nakładania N na n są dostarczane jako macierz kwadratowa, co pozwala na zdefiniowanie niestandardowego kryterium nakładania się (np. Przecięcie nad sumą, przecięcie na powierzchni itp.).

Wynikiem tej operacji jest zestaw liczb całkowitych indeksowanych w wejściowym zbiorze obwiedni reprezentujących wybrane pola. Współrzędne ramki granicznej odpowiadające wybranym indeksom można następnie uzyskać za pomocą tf.gather operation . Na przykład:

selected_indices = tf.image.non_max_suppression_with_overlaps (overlaps, score, max_output_size, overlap_threshold, score_threshold), selected_boxes = tf.gather (pola, wybrane_indeksy)

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • overlaps: 2-D float tensor kształtu [num_boxes, num_boxes] reprezentujący wartości n-na-n pól pokrywających się.
 • wyniki: 1-D float tensor kształtu [num_boxes] reprezentujący pojedynczy wynik odpowiadający każdemu pudełku (każdemu wierszowi pudełek).
 • max_output_size: Tensor skalarnej liczby całkowitej reprezentujący maksymalną liczbę pól, które mają być wybrane przez pomijanie nie maksymalne.
 • overlap_threshold: Tensor zmiennoprzecinkowy 0-D reprezentujący próg decydujący o tym, czy pola również się nakładają.
 • score_threshold: Tensor zmiennoprzecinkowy 0-D reprezentujący próg decydujący o tym, kiedy usunąć pola na podstawie wyniku.

Zwroty:

 • Output : 1-D całkowity tensor w kształcie [M] reprezentujący wybrane indeksy z tensora pól, gdzie M <= max_output_size .

Konstruktorzy i niszczyciele

NonMaxSuppressionWithOverlaps (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input overlaps, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input overlap_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

Atrybuty publiczne

operation
selected_indices

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wybrane_indeksy

::tensorflow::Output selected_indices

Funkcje publiczne

NonMaxSuppressionWithOverlaps

 NonMaxSuppressionWithOverlaps(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input overlaps,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input overlap_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const