przepływ tensorowy:: ops:: ParseTensor

#include <parsing_ops.h>

Przekształca serializowany tensorflow.TensorProto proto w Tensor .

Streszczenie

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • serializowany: ciąg skalarny zawierający serializowany proto TensorProto.
  • out_type: Typ serializowanego tensora. Podany typ musi odpowiadać typowi serializowanego tensora i nie będzie miała miejsca żadna niejawna konwersja.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ParseTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, DataType out_type)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ParseTensor

 ParseTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input serialized,
  DataType out_type
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const