Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ParseTensor

#include <parsing_ops.h>

Przekształca serializowany protokół tensorflow.TensorProto na Tensor .

streszczenie

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • serialized: ciąg skalarny zawierający serializowany protokół TensorProto.
  • out_type: typ serializowanego tensora. Podany typ musi być zgodny z typem serializowanego tensora i nie zostanie przeprowadzona żadna niejawna konwersja.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ParseTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, DataType out_type)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ParseTensor

 ParseTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input serialized,
  DataType out_type
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const