przepływ tensorowy:: ops:: DrukujV2

#include <logging_ops.h>

Drukuje skalar łańcuchowy.

Streszczenie

Wypisuje skalarny ciąg znaków do żądanego strumienia wyjściowego.

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • wejście: Skalarny ciąg znaków do wydrukowania.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

  • strumień_wyjściowy: Ciąg znaków określający strumień wyjściowy lub poziom rejestrowania, na którym ma być drukowany.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const PrintV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

End (StringPiece x)
OutputStream (StringPiece x)

Struktury

tensorflow:: ops:: PrintV2:: Atrybuty

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla PrintV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

DrukujV2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

DrukujV2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const PrintV2::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Koniec

Attrs End(
  StringPiece x
)

Strumień wyjściowy

Attrs OutputStream(
  StringPiece x
)