Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: QuantizedBiasAdd

#include <nn_ops.h>

Dodaje tensor „bias” to tensor „wejścia” do typów kwantowane.

streszczenie

Nadaje wartości odchylenia w wymiarach 0..N-2 „wejścia”.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • bias: Tensor odchylenia 1D o rozmiarze pasującym do ostatniego wymiaru „wejścia”.
 • min_input: wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje najniższa skwantowana wartość wejściowa.
 • max_input: wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje najwyższa skwantowana wartość wejściowa.
 • min_bias: wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najniższą skwantyzowaną wartość odchylenia.
 • max_bias: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najwyższą skwantyzowaną wartość odchylenia.

Zwroty:

 • Output wyjściowe
 • Output min_out: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najniższą skwantowaną wartość wyjściową.
 • Output max_out: Wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje najwyższa skwantowana wartość wyjściowa.

Konstruktorzy i niszczyciele

QuantizedBiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input bias, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, :: tensorflow::Input min_bias, :: tensorflow::Input max_bias, DataType out_type)

Atrybuty publiczne

max_out
min_out
operation
output

Atrybuty publiczne

max_out

::tensorflow::Output max_out

min_out

::tensorflow::Output min_out

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

QuantizedBiasAdd

 QuantizedBiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input bias,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 ::tensorflow::Input min_bias,
 ::tensorflow::Input max_bias,
 DataType out_type
)