Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: QuantizedMaxPool

#include <nn_ops.h>

Tworzy maksymalną pulę tensora wejściowego dla skwantowanych typów.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dane wejściowe: 4D (partia x wiersze x kolumna x głębokość) Tensor do MaxReduce ponad.
 • min_input: wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje najniższa skwantowana wartość wejściowa.
 • max_input: wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje najwyższa skwantowana wartość wejściowa.
 • ksize: rozmiar okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego. Długość musi wynosić 4, aby dopasować liczbę wymiarów wejścia.
 • kroki: krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego. Długość musi wynosić 4, aby dopasować liczbę wymiarów wejścia.
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Zwroty:

 • Output wyjściowe
 • Output min_output: wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najniższą skwantowaną wartość wyjściową.
 • Output max_output: Wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje najwyższa skwantowana wartość wyjściowa.

Konstruktorzy i niszczyciele

QuantizedMaxPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

Atrybuty publiczne

max_output
min_output
operation
output

Atrybuty publiczne

Maksymalna wydajność

::tensorflow::Output max_output

min_output

::tensorflow::Output min_output

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

QuantizedMaxPool

 QuantizedMaxPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)