przepływ tensorowy:: ops:: CzytnikNumWorkUnitsUkończono

#include <io_ops.h>

Zwraca liczbę jednostek pracy, które ten czytnik zakończył przetwarzać.

Streszczenie

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • reader_handle: Uchwyt do czytnika.

Zwroty:

  • Output : tensor ukończonych jednostek.

Konstruktory i destruktory

ReaderNumWorkUnitsCompleted (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Atrybuty publiczne

operation
units_completed

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

jednostki_ukończone

::tensorflow::Output units_completed

Funkcje publiczne

CzytnikNumWorkUnitsUkończono

 ReaderNumWorkUnitsCompleted(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const