Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ReaderReadUpTo

#include <io_ops.h>

Zwraca maksymalnie num_records (klucz, wartość) wygenerowane przez program Reader.

streszczenie

W razie potrzeby usunie kolejkę z kolejki wejściowej (np. Gdy czytnik musi rozpocząć czytanie z nowego pliku, ponieważ skończył z poprzednim plikiem). Może zwrócić mniej niż num_records nawet przed ostatnią num_records .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader .
  • queue_handle: uchwyt do Queue z elementami roboczymi w postaci ciągów.
  • num_records: liczba rekordów do odczytania z programu Reader .

Zwroty:

  • Klucze Output : tensor 1-D.
  • Wartości Output : tensor 1-D.

Konstruktorzy i niszczyciele

ReaderReadUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle, :: tensorflow::Input num_records)

Atrybuty publiczne

keys
operation
values

Atrybuty publiczne

Klucze

::tensorflow::Output keys

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::Output values

Funkcje publiczne

ReaderReadUpTo

 ReaderReadUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle,
  ::tensorflow::Input num_records
)