Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ReaderRead

#include <io_ops.h>

Zwraca następny rekord (klucz, para wartości) utworzony przez czytnika.

streszczenie

W razie potrzeby usunie kolejkę z kolejki wejściowej (np. Gdy czytnik musi rozpocząć czytanie z nowego pliku, ponieważ skończył z poprzednim plikiem).

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.
  • queue_handle: uchwyt do kolejki z elementami roboczymi w postaci ciągów.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

Atrybuty publiczne

key
operation
value

Atrybuty publiczne

klucz

::tensorflow::Output key

operacja

Operation operation

wartość

::tensorflow::Output value

Funkcje publiczne

ReaderRead

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)