Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ReaderRestoreState

#include <io_ops.h>

Przywróć czytnik do wcześniej zapisanego stanu.

streszczenie

Nie wszyscy Czytelnicy obsługują przywracanie, więc może to spowodować wystąpienie niezaimplementowanego błędu.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.
  • state: wynik ReaderSerializeState czytnika z typem pasującym do reader_handle.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ReaderRestoreState

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const