przepływ tensorowy:: ops:: Ponowna kwantyzacja

#include <math_ops.h>

Konwertuje skwantowany tensor input na output o niższej precyzji.

Streszczenie

Konwertuje skwantowany tensor input na output o mniejszej precyzji, używając zakresu wyjściowego określonego w requested_output_min i requested_output_max .

[input_min, input_max] to skalarne liczby zmiennoprzecinkowe, które określają zakres interpretacji zmiennoprzecinkowej danych input . Na przykład, jeśli input_min wynosi -1,0f, a input_max wynosi 1,0f, a mamy do czynienia ze skwantowanymi danymi quint16 , to wartość 0 w danych 16-bitowych należy interpretować jako -1,0f, a 65535 oznacza 1,0f.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • input_min: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez minimalną skwantowaną wartość wejściową.
 • input_max: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez maksymalną skwantowaną wartość wejściową.
 • request_output_min: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez minimalną skwantowaną wartość wyjściową.
 • request_output_max: Wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje maksymalna skwantowana wartość wyjściowa.
 • out_type: Typ wyniku. Powinien mieć niższą głębię bitową niż Tinput.

Zwroty:

 • Wyjście Output
 • Output : Żądana wartość_output_min jest kopiowana do tego wyjścia.
 • Output Output_max: Żądana wartość_output_max jest kopiowana na to wyjście.

Konstruktory i destruktory

Requantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max, :: tensorflow::Input requested_output_min, :: tensorflow::Input requested_output_max, DataType out_type)

Atrybuty publiczne

operation
output
output_max
output_min

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

wyjście_maks

::tensorflow::Output output_max

wyjście_min

::tensorflow::Output output_min

Funkcje publiczne

Ponowna kwantyzacja

 Requantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input input_min,
 ::tensorflow::Input input_max,
 ::tensorflow::Input requested_output_min,
 ::tensorflow::Input requested_output_max,
 DataType out_type
)