Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Requantize

#include <math_ops.h>

Konwertuje skwantowany tensor input na output o niższej precyzji.

streszczenie

Konwertuje skwantyzowany tensor input na dane output o niższej precyzji, używając zakresu wyjściowego określonego w parametrami requested_output_min i requested_output_max .

[input_min, input_max] to [input_min, input_max] skalarne określające zakres interpretacji danych input przez zmiennoprzecinkowe. Na przykład, jeśli input_min to -1.0f, a input_max to 1.0f i mamy do czynienia z kwantowanymi danymi quint16 , to wartość 0 w danych 16-bitowych powinna być interpretowana jako -1.0f, a 65535 oznacza 1.0f.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • input_min: wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje minimalna skwantowana wartość wejściowa.
 • input_max: Wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje maksymalna skwantowana wartość wejściowa.
 • request_output_min: wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje minimalna skwantyzowana wartość wyjściowa.
 • request_output_max: wartość zmiennoprzecinkowa, którą reprezentuje maksymalna skwantowana wartość wyjściowa.
 • out_type: typ wyniku. Powinien mieć mniejszą głębię bitową niż Tinput.

Zwroty:

 • Output wyjściowe
 • Output output_min: żądana wartość output_out_min jest kopiowana do tego wyjścia.
 • Output output_max: żądana wartość output_out_max jest kopiowana do tego wyjścia.

Konstruktorzy i niszczyciele

Requantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max, :: tensorflow::Input requested_output_min, :: tensorflow::Input requested_output_max, DataType out_type)

Atrybuty publiczne

operation
output
output_max
output_min

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

wyjście_maks

::tensorflow::Output output_max

wyjście_min

::tensorflow::Output output_min

Funkcje publiczne

Requantize

 Requantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input input_min,
 ::tensorflow::Input input_max,
 ::tensorflow::Input requested_output_min,
 ::tensorflow::Input requested_output_max,
 DataType out_type
)