przepływ tensorowy:: ops:: ZasóbZastosujAdamWithAmsgrad

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „*var” zgodnie z algorytmem Adama.

Streszczenie

$$lr_t := {learning_rate} * {1 - beta_2^t} / (1 - beta_1^t)$$ $$m_t := beta_1 * m_{t-1} + (1 - beta_1) * g$$ $$v_t := beta_2 * v_{t-1} + (1 - beta_2) * g * g$$ $$vhat_t := max{vhat_{t-1}, v_t}$$ $$variable := variable - lr_t * m_t / ({vhat_t} + )$$

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • m: powinno pochodzić ze zmiennej ().
 • v: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • vhat: Powinno pochodzić ze zmiennej ().
 • beta1_power: Musi być skalarem.
 • beta2_power: Musi być skalarem.
 • lr: Współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • beta1: Współczynnik pędu. Musi być skalarem.
 • beta2: Współczynnik pędu. Musi być skalarem.
 • epsilon: termin grzbietowy. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var, m i v będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceApplyAdamWithAmsgrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input vhat, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdamWithAmsgrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input vhat, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdamWithAmsgrad::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdamWithAmsgrad:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceApplyAdamWithAmsgrad .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ZasóbZastosujAdamWithAmsgrad

 ResourceApplyAdamWithAmsgrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input vhat,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ZasóbZastosujAdamWithAmsgrad

 ResourceApplyAdamWithAmsgrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input vhat,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdamWithAmsgrad::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)