Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ResourceApplyFtrl

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem proksymalnym Ftrl.

streszczenie

accum_new = accum + grad * grad linear + = grad - (accum_new ^ (- lr_power) - accum ^ (- lr_power)) / lr * var quadratic = 1.0 / (accum_new ^ (lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (znak (liniowy) * l1 - liniowy) / kwadratowy jeśli | liniowy | > l1 else 0,0 accum = accum_new

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • linear: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • grad: gradient.
 • lr: współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • Regulacja l1: L1. Musi być skalarem.
 • l2: regulacja L2. Musi być skalarem.
 • lr_power: współczynnik skalowania. Musi być skalarem.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ResourceApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power)
ResourceApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power, const ResourceApplyFtrl::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ResourceApplyFtrl :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ResourceApplyFtrl .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceApplyFtrl

 ResourceApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

ResourceApplyFtrl

 ResourceApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ResourceApplyFtrl::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)