przepływ tensorowy:: ops:: ResourceApplyFtrl

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem Ftrl-proksymalny.

Streszczenie

accum_new = accum + grad * grad liniowy += grad - (accum_new^(-lr_power) - accum^(-lr_power)) / lr * var kwadratowy = 1,0 / (accum_new^(lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (znak(liniowy) * l1 - liniowy) / kwadratowy jeśli |liniowy| > l1 else 0,0 accum = accum_new

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • liniowy: powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • grad: gradient.
 • lr: Współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • l1: Uregulowanie L1. Musi być skalarem.
 • l2: Uregulowanie L2. Musi być skalarem.
 • lr_power: Współczynnik skalowania. Musi być skalarem.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power)
ResourceApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power, const ResourceApplyFtrl::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceApplyFtrl:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceApplyFtrl .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceApplyFtrl

 ResourceApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

ResourceApplyFtrl

 ResourceApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ResourceApplyFtrl::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)