przepływ tensorowy:: ops:: ZastosujZasóbPowerSign

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „*var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

Streszczenie

m_t <- beta1 * m_{t-1} + (1 - beta1) * g aktualizacja <- exp(logbase *sign_decay * znak(g) * znak(m_t)) * g zmienna <- zmienna - lr_t * aktualizacja

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • m: powinno pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: Współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • logbase: musi być skalarem.
 • sign_decay: Musi być skalarem.
 • beta: Musi być skalarem.
 • grad: gradient.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var i m jest zabezpieczona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceApplyPowerSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input logbase, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyPowerSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input logbase, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyPowerSign::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceApplyPowerSign:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceApplyPowerSign .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ZastosujZasóbPowerSign

 ResourceApplyPowerSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input logbase,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad
)

ZastosujZasóbPowerSign

 ResourceApplyPowerSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input logbase,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyPowerSign::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)