przepływ tensorowy:: ops:: ResourceApplyProximalAdagrad

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „*var” i „*accum” zgodnie z FOBOS z szybkością uczenia się Adagrad.

Streszczenie

accum += grad * grad prox_v = var - lr * grad * (1 / sqrt(accum)) var = znak(prox_v)/(1+lr*l2) * max{|prox_v|-lr*l1,0}

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: Współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • l1: Regularyzacja L1. Musi być skalarem.
 • l2: Regularyzacja L2. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceApplyProximalAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyProximalAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyProximalAdagrad::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceApplyProximalAdagrad:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceApplyProximalAdagrad .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceApplyProximalAdagrad

 ResourceApplyProximalAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyProximalAdagrad

 ResourceApplyProximalAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyProximalAdagrad::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)