przepływ tensorowy:: ops:: ResourceSparseApplyAdagrad

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj odpowiednie wpisy w „*var” i „*accum” zgodnie ze schematem adagrad.

Streszczenie

Oznacza to, że dla wierszy, dla których mamy grad, aktualizujemy var i accum w następujący sposób: accum += grad * grad var -= lr * grad * (1 / sqrt(accum))

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: Szybkość uczenia się. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • indeksy: wektor indeksów do pierwszego wymiaru var i accum.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceSparseApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyAdagrad::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyAdagrad:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceSparseApplyAdagrad .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceSparseApplyAdagrad

 ResourceSparseApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyAdagrad

 ResourceSparseApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Aktualizuj sloty

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)