Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalAdagrad

#include <training_ops.h>

Rzadkie wpisy aktualizacji w „* var” i „* accum” zgodnie z algorytmem FOBOS.

streszczenie

To jest dla wierszy, dla których mamy grad, aktualizujemy var i accum w następujący sposób: accum + = grad * grad prox_v = var prox_v - = lr * grad * (1 / sqrt (accum)) var = sign (prox_v) / (1 + lr * l2) * max {| prox_v | -lr * l1,0}

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: współczynnik uczenia się. Musi być skalarem.
 • l1: regularyzacja L1. Musi być skalarem.
 • l2: regularyzacja L2. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • indeksy: wektor indeksów do pierwszego wymiaru var i accum.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ResourceSparseApplyProximalAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyProximalAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyProximalAdagrad::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalAdagrad :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ResourceSparseApplyProximalAdagrad .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceSparseApplyProximalAdagrad

 ResourceSparseApplyProximalAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyProximalAdagrad

 ResourceSparseApplyProximalAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyProximalAdagrad::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)