Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

#include <training_ops.h>

Rzadka aktualizacja „* var” jako algorytm FOBOS ze stałą szybkością uczenia się.

streszczenie

To jest dla wierszy, dla których mamy grad, aktualizujemy var w następujący sposób: prox_v = var - alpha * grad var = sign (prox_v) / (1 + alpha * l2) * max {| prox_v | -alpha * l1,0}

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
 • alpha: współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • l1: regularyzacja L1. Musi być skalarem.
 • l2: regularyzacja L2. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • indeksy: wektor indeksów do pierwszego wymiaru var i accum.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, odejmowanie będzie chronione blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ResourceSparseApplyProximalGradientDescent .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)