przepływ tensorowy:: ops:: Podsumowanie skalarne

#include <logging_ops.h>

Wysyła bufor protokołu Summary z wartościami skalarnymi.

Streszczenie

tags wejściowe i values muszą mieć ten sam kształt. Wygenerowane podsumowanie zawiera wartość podsumowującą dla każdej pary tag-wartość w tags i values .

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • tagi: Tagi podsumowania.
  • wartości: Taki sam kształt jak `tagi. Wartości dla podsumowania.

Zwroty:

  • Output : skalarne. Serializowany bufor protokołu Summary .

Konstruktory i destruktory

ScalarSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tags, :: tensorflow::Input values)

Atrybuty publiczne

operation
summary

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

streszczenie

::tensorflow::Output summary

Funkcje publiczne

Podsumowanie skalarne

 ScalarSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tags,
  ::tensorflow::Input values
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const