przepływ tensorowy:: ops:: Suma segmentu

#include <math_ops.h>

Oblicza sumę wzdłuż segmentów tensora.

Streszczenie

Przeczytaj sekcję dotyczącą segmentacji , aby uzyskać wyjaśnienie segmentów.

Oblicza tensor w taki sposób, że \(output_i = data_j\) , gdzie suma jest większa od j , tak że segment_ids[j] == i .

Jeżeli suma jest pusta dla danego identyfikatora segmentu i , output[i] = 0 .

Na przykład:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_sum(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[5, 5, 5, 5],
#      [5, 6, 7, 8]]

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • segment_ids: Tensor 1-D, którego rozmiar jest równy rozmiarowi pierwszego wymiaru data . Wartości należy posortować i można je powtarzać.

Zwroty:

  • Output : ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem wymiaru 0, który ma rozmiar k , czyli liczbę segmentów.

Konstruktory i destruktory

SegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Suma segmentu

 SegmentSum(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const