przepływ tensorowy:: ops:: Grzech

#include <math_ops.h>

Oblicza sinus x elementarnie.

Streszczenie

Mając tensor wejściowy, funkcja ta oblicza sinus każdego elementu tensora. Zakres wejściowy to (-inf, inf) a zakres wyjściowy to [-1,1] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10, float("inf")])
  tf.math.sin(x) ==> [nan -0.4121185 -0.47942555 0.84147096 0.9320391 -0.87329733 -0.54402107 nan]
  

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

Sin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

Grzech

 Sin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const