Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SoftmaxCrossEntropyWithLogits

#include <nn_ops.h>

Oblicza koszt entropii krzyżowej softmax i gradienty do wstecznej propagacji.

streszczenie

Dane wejściowe to logity, a nie prawdopodobieństwa.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • cechy: batch_size x num_classes matrix
  • etykiety: batch_size x num_classes macierz Wywołujący musi upewnić się, że każda partia etykiet reprezentuje prawidłowy rozkład prawdopodobieństwa.

Zwroty:

  • Output strata: przykład utrata Per (batch_size wektor).
  • Backprop Output : gradienty propagowane wstecznie (macierz batch_size x num_classes).

Konstruktorzy i niszczyciele

SoftmaxCrossEntropyWithLogits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input labels)

Atrybuty publiczne

backprop
loss
operation

Atrybuty publiczne

Backprop

::tensorflow::Output backprop

utrata

::tensorflow::Output loss

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

SoftmaxCrossEntropyWithLogits

 SoftmaxCrossEntropyWithLogits(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features,
  ::tensorflow::Input labels
)