Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Softmax

#include <nn_ops.h>

Oblicza aktywacje softmax.

streszczenie

Dla każdej partii i i klasy j mamy

$$softmax[i, j] = exp(logits[i, j]) / sum_j(exp(logits[i, j]))$$

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • logity: 2-D z kształtem [batch_size, num_classes] .

Zwroty:

  • Output : taki sam kształt jak logits .

Konstruktorzy i niszczyciele

Softmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

Atrybuty publiczne

operation
softmax

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

softmax

::tensorflow::Output softmax

Funkcje publiczne

Softmax

 Softmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const