Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRows

#include <sparse_ops.h>

Wypełnia puste wiersze w wejściowym SparseTensor 2-D wartością domyślną.

streszczenie

Wejście SparseTensor jest reprezentowane przez krotkę danych wejściowych ( indices , values , dense_shape ). SparseTensor ma ten sam dense_shape ale z indeksami output_indices i wartościami output_values .

Ta operacja wstawia pojedynczy wpis dla każdego wiersza, który nie ma żadnych wartości. Indeks jest tworzony jako [row, 0, ..., 0] a wstawiona wartość to default_value .

Na przykład załóżmy, że sp_input ma kształt [5, 6] i niepuste wartości:

[0, 1]: a
[0, 3]: b
[2, 0]: c
[3, 1]: d

Wiersze 1 i 4 są puste, więc wynik będzie miał kształt [5, 6] z wartościami:

[0, 1]: a
[0, 3]: b
[1, 0]: default_value
[2, 0]: c
[3, 1]: d
[4, 0]: default_value

Dane wyjściowe SparseTensor będą w kolejności głównej w wierszu i będą miały taki sam kształt jak dane wejściowe.

Ta [dense_shape[0]] zwraca również wektor wskaźnika w kształcie [dense_shape[0]] taki, że

empty_row_indicator[i] = True iff row i was an empty row.

Oraz odwrócona mapa indeksu w kształcie wektora [indices.shape[0]] używana podczas propagacji wstecznej,

reverse_index_map[j] = out_j s.t. indices[j, :] == output_indices[out_j, :]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • indeksy: 2-D. indeksy rzadkiego tensora.
 • wartości: 1-D. wartości rzadkiego tensora.
 • dense_shape: 1-D. kształt rzadkiego tensora.
 • default_value: 0-D. domyślna wartość do wstawienia w położenie [row, 0, ..., 0] dla brakujących wierszy w wejściowym tensorze rzadkim. wskaźniki wyjściowe: 2-D. indeksy wypełnionego tensora rzadkiego.

Zwroty:

 • Output output_indices
 • Output wartości_wyjściowe: 1-D. wartości wypełnionego tensora rzadkiego.
 • Output empty_row_indicator: 1-D. czy w tensorze rzadkich danych wejściowych brakuje gęstego wiersza.
 • Output reverse_index_map: 1-D. mapa z indeksów wejściowych do wskaźników wyjściowych.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseFillEmptyRows (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input dense_shape, :: tensorflow::Input default_value)

Atrybuty publiczne

empty_row_indicator
operation
output_indices
output_values
reverse_index_map

Atrybuty publiczne

blank_row_indicator

::tensorflow::Output empty_row_indicator

operacja

Operation operation

wskaźniki_wyjściowe

::tensorflow::Output output_indices

wartości_wyjściowe

::tensorflow::Output output_values

reverse_index_map

::tensorflow::Output reverse_index_map

Funkcje publiczne

SparseFillEmptyRows

 SparseFillEmptyRows(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input dense_shape,
 ::tensorflow::Input default_value
)