przepływ tensorowy:: ops:: Rzadka zmiana kolejności

#include <sparse_ops.h>

Zmienia kolejność SparseTensor w porządku kanonicznym, obejmującym główne wiersze.

Streszczenie

Należy zauważyć, że zgodnie z konwencją wszystkie rzadkie operacje zachowują porządek kanoniczny wzdłuż rosnącej liczby wymiarów. Jedynym przypadkiem, w którym można naruszyć porządek, jest ręczne manipulowanie indeksami i wektorami wartości w celu dodania wpisów.

Zmiana kolejności nie ma wpływu na kształt SparseTensor.

Jeśli tensor ma rangę R i N niepustych wartości, input_indices ma kształt [N, R] , input_values ​​ma długość N , a input_shape ma długość R .

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • indeksy_wejściowe: 2-D. Macierz N x R z indeksami niepustych wartości w SparseTensorze, prawdopodobnie nie w porządku kanonicznym.
  • wartości_wejściowe: 1-D. N niepustych wartości odpowiadających input_indices .
  • input_shape: 1-D. Kształt wejścia SparseTensor.

Zwroty:

  • Output indeksy_wyjściowe: 2-D. Macierz N x R z tymi samymi indeksami co indeksy wejściowe, ale w porządku kanonicznym między głównymi wierszami.
  • Output wartości_wyjściowe: 1-D. N niepustych wartości odpowiadających output_indices .

Konstruktory i destruktory

SparseReorder (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape)

Atrybuty publiczne

operation
output_indices
output_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

indeksy_wyjściowe

::tensorflow::Output output_indices

wartości_wyjściowe

::tensorflow::Output output_values

Funkcje publiczne

Rzadka zmiana kolejności

 SparseReorder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input_indices,
  ::tensorflow::Input input_values,
  ::tensorflow::Input input_shape
)