przepływ tensorowy:: ops:: RzadkiSegmentŚrednia

#include <math_ops.h>

Oblicza średnią wzdłuż rzadkich segmentów tensora.

Streszczenie

Przykłady użycia można znaleźć w pliku tf.sparse.segment_sum .

Podobnie jak SegmentMean , ale segment_ids może mieć rangę mniejszą niż pierwszy wymiar data , wybierając podzbiór wymiaru 0, określony przez indices .

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • indeksy: tensor 1-D. Ma tę samą rangę co segment_ids .
  • segment_ids: Tensor 1-D. Wartości należy posortować i można je powtarzać.

Zwroty:

  • Output : ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem wymiaru 0, który ma rozmiar k , czyli liczbę segmentów.

Konstruktory i destruktory

SparseSegmentMean (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RzadkiSegmentŚrednia

 SparseSegmentMean(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const