przepływ tensorowy:: ops:: SparseSliceGrad

#include <sparse_ops.h>

Operator gradientu dla operacji SparseSlice .

Streszczenie

Ta operacja pobiera gradient poprzedzający z niepustych wartości pokrojonego SparseTensor i wyświetla gradienty jako niepuste wartości wejściowe SparseTensor .

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • backprop_val_grad: 1-D. Gradient w odniesieniu do niepustych wartości pokrojonego SparseTensor .
 • indeksy_wejściowe: 2-D. indices wejścia SparseTensor .
 • input_start: 1-D. tensor reprezentuje początek wycinka.
 • indeksy_wyjściowe: 2-D. indices pokrojonego SparseTensor .

Zwroty:

 • Output : 1-D. Gradient w odniesieniu do niepustych wartości wejściowych SparseTensor .

Konstruktory i destruktory

SparseSliceGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input backprop_val_grad, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_start, :: tensorflow::Input output_indices)

Atrybuty publiczne

operation
val_grad

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wartość_grad

::tensorflow::Output val_grad

Funkcje publiczne

SparseSliceGrad

 SparseSliceGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input backprop_val_grad,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_start,
 ::tensorflow::Input output_indices
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const