Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseSoftmax

#include <sparse_ops.h>

Stosuje softmax do SparseTensor ND SparseTensor .

streszczenie

Wejścia reprezentują ND SparseTensor o logicznym kształcie [..., B, C] (gdzie N >= 2 ) i indeksach posortowanych w kanonicznym porządku leksykograficznym.

Ta tf.nn.softmax() jest równoważna zastosowaniu normalnej tf.nn.softmax() do każdej najbardziej wewnętrznej tf.nn.softmax() logicznej o kształcie [B, C] , ale z tf.nn.softmax() że niejawnie zerowe elementy nie uczestniczą . W szczególności algorytm jest równoważny z następującym:

(1) Stosuje tf.nn.softmax() do zagęszczonego widoku każdej najbardziej wewnętrznej podmacierzy o kształcie [B, C] , wzdłuż wymiaru rozmiaru C; (2) maskuje oryginalne niejawnie zerowe lokalizacje; (3) Renormalizuje pozostałe elementy.

W związku z SparseTensor wynik SparseTensor ma dokładnie takie same niezerowe indeksy i kształt.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • sp_indices: 2-D. Macierz NNZ x R z indeksami niepustych wartości w SparseTensor, w porządku kanonicznym.
  • sp_values: 1-D. NNZ niepuste wartości odpowiadające sp_indices .
  • sp_shape: 1-D. Kształt wejścia SparseTensor.

Zwroty:

  • Output : 1-D. Wartości NNZ dla wyniku SparseTensor .

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseSoftmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

SparseSoftmax

 SparseSoftmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input sp_indices,
  ::tensorflow::Input sp_values,
  ::tensorflow::Input sp_shape
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const