Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseSparseMaximum

#include <sparse_ops.h>

Zwraca maksimum dwóch SparseTensors w odniesieniu do elementu.

streszczenie

Zakłada się, że dwa SparseTensory mają ten sam kształt, tj. Brak nadawania.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • a_indices: 2-D. Macierz N x R z indeksami niepustych wartości w SparseTensor, w kanonicznym porządku leksykograficznym.
 • a_values: 1-D. N niepustych wartości odpowiadających a_indices .
 • a_shape: 1-D. Kształt wejścia SparseTensor.
 • b_indices: odpowiednik a_indices dla drugiego operandu.
 • b_values: odpowiednik a_values dla innego operandu; musi mieć ten sam typ.
 • b_shape: odpowiednik a_shape dla drugiego operandu; oba kształty muszą być równe.

Zwroty:

 • Output output_indices: 2-D. Indeksy wyniku SparseTensor.
 • Output wartości_wyjściowe: 1-D. Wartości danych wyjściowych SparseTensor.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseSparseMaximum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input b_values, :: tensorflow::Input b_shape)

Atrybuty publiczne

operation
output_indices
output_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wskaźniki_wyjściowe

::tensorflow::Output output_indices

wartości_wyjściowe

::tensorflow::Output output_values

Funkcje publiczne

SparseSparseMaximum

 SparseSparseMaximum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input b_values,
 ::tensorflow::Input b_shape
)