Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: RzadkiSplit

#include <sparse_ops.h>

Podziel SparseTensor na tensory num_split wzdłuż jednego wymiaru.

Streszczenie

Jeśli shape[split_dim] nie jest całkowitą wielokrotnością liczby num_split . Plasterki [0 : shape[split_dim] % num_split] otrzymują jeden dodatkowy wymiar. Na przykład, jeśli split_dim = 1 i num_split = 2 , a dane wejściowe to

input_tensor = shape = [2, 7]
[  a  d e ]
[b c     ]

Graficznie tensory wyjściowe to:

output_tensor[0] = shape = [2, 4]
[  a ]
[b c  ]

output_tensor[1] = shape = [2, 3]
[ d e ]
[   ]

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • split_dim: 0-D. Wymiar, wzdłuż którego ma nastąpić podział. Musi znajdować się w zakresie [0, rank(shape)) .
 • indeksy: Tensor 2-D reprezentuje indeksy rzadkiego tensora.
 • wartości: Tensor 1-D reprezentuje wartości tensora rzadkiego.
 • kształt: 1-D. tensor reprezentuje kształt rzadkiego tensora. indeksy wyjściowe: lista tensorów jednowymiarowych reprezentuje indeksy rozrzedzonych tensorów wyjściowych.
 • num_split: liczba sposobów podziału.

Zwroty:

 • OutputList output_indices
 • OutputList output_values: lista tensorów 1-D reprezentuje wartości wyjściowych sparse tensorów.
 • OutputList output_shape: lista tensorów 1-D reprezentuje kształt rzadkich tensorów wyjściowych.

Konstruktory i destruktory

SparseSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input split_dim, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input shape, int64 num_split)

Atrybuty publiczne

operation
output_indices
output_shape
output_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wskaźniki_wyjściowe

::tensorflow::OutputList output_indices

kształt_wyjściowy

::tensorflow::OutputList output_shape

wartości_wyjściowe

::tensorflow::OutputList output_values

Funkcje publiczne

RzadkiSplit

 SparseSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input split_dim,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input shape,
 int64 num_split
)