Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseAdd

#include <sparse_ops.h>

Dodaje SparseTensor i gęsty Tensor , tworząc gęsty Tensor .

streszczenie

Ta a_indices nie wymaga sortowania a_indices w standardowym porządku leksykograficznym.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • a_indices: 2-D. indices SparseTensor o kształcie [nnz, ndims] .
  • a_values: 1-D. values SparseTensor o kształcie [nnz] .
  • a_shape: 1-D. shape SparseTensor , z kształtem [ndims] .
  • b: ndims -D Tensor . Z kształtem a_shape .

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseTensorDenseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

SparseTensorDenseAdd

 SparseTensorDenseAdd(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a_indices,
  ::tensorflow::Input a_values,
  ::tensorflow::Input a_shape,
  ::tensorflow::Input b
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const