przepływ tensorowy:: ops:: EtapWyczyść

#include <data_flow_ops.h>

Op usuwa wszystkie elementy z bazowego kontenera.

Streszczenie

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

StageClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
StageClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const StageClear::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow:: ops:: StageClear:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla narzędzia StageClear .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

EtapWyczyść

 StageClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

EtapWyczyść

 StageClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const StageClear::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
  StringPiece x
)

Limit pamięci

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

Wspólna nazwa

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)