Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketStrong

#include <string_ops.h>

Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.

streszczenie

Funkcja skrótu jest deterministyczna w odniesieniu do zawartości ciągu w procesie. Funkcja skrótu to funkcja skrótu z kluczem, gdzie key atrybutu definiuje klucz funkcji skrótu. key jest tablicą składającą się z 2 elementów.

Silny hash jest ważny, gdy dane wejściowe mogą być złośliwe, np. Adresy URL z dodatkowymi składnikami. Adwersarze mogą próbować ustawić swoje dane wejściowe w tym samym zasobniku w celu przeprowadzenia ataku typu „odmowa usługi” lub wypaczyć wyniki. Silnego skrótu można użyć, aby utrudnić znalezienie danych wejściowych z wypaczonym rozkładem wartości skrótu w zasobnikach. Wymaga to, aby funkcja skrótu była zapoczątkowana przez „klucz” o wysokiej entropii (losowy), nieznany przeciwnikowi.

Dodatkowa niezawodność wiąże się z kosztem około 4x tf.string_to_hash_bucket_fast czasu obliczeniowego niż w przypadku tf.string_to_hash_bucket_fast .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • input: ciągi znaków do przypisania zasobnika mieszania.
  • num_buckets: liczba zasobników.
  • key: klucz używany do zapoczątkowania funkcji skrótu, przekazywany jako lista dwóch elementów uint64.

Zwroty:

  • Output : tensor o tym samym kształcie co wejściowy string_tensor .

Konstruktorzy i niszczyciele

StringToHashBucketStrong (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets, const gtl::ArraySlice< int > & key)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

StringToHashBucketStrong

 StringToHashBucketStrong(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets,
  const gtl::ArraySlice< int > & key
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const