Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: StringToHashBucket

#include <string_ops.h>

Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na jego mod skrótu przez liczbę segmentów.

streszczenie

Funkcja skrótu jest deterministyczna w odniesieniu do zawartości ciągu w procesie.

Należy pamiętać, że funkcja skrótu może się od czasu do czasu zmieniać. Ta funkcja zostanie wycofana i zaleca się użycie tf.string_to_hash_bucket_fast() lub tf.string_to_hash_bucket_strong() .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • num_buckets: liczba zasobników.

Zwroty:

  • Output : tensor o tym samym kształcie co wejściowy string_tensor .

Konstruktorzy i niszczyciele

StringToHashBucket (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor, int64 num_buckets)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

StringToHashBucket

 StringToHashBucket(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor,
  int64 num_buckets
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const