Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: TensorSummaryV2

#include <logging_ops.h>

Wyprowadza bufor protokołu Summary z tensorem i danymi dla każdej wtyczki.

streszczenie

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • tag: ciąg dołączony do tego podsumowania. Służy do organizacji w TensorBoard.
  • tensor: tensor do serializacji.
  • serialized_summary_metadata: zserializowany protokół SummaryMetadata. Zawiera dane wtyczki.

Zwroty:

  • Output : tensor podsumowania.

Konstruktorzy i niszczyciele

TensorSummaryV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input serialized_summary_metadata)

Atrybuty publiczne

operation
summary

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

streszczenie

::tensorflow::Output summary

Funkcje publiczne

TensorSummaryV2

 TensorSummaryV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input tensor,
  ::tensorflow::Input serialized_summary_metadata
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const