Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Gdzie3

#include <math_ops.h>

Wybiera elementy z x lub y , w zależności od condition .

streszczenie

Wszystkie tensory x i y muszą mieć ten sam kształt, a dane wyjściowe również będą miały ten kształt.

Tensor condition musi być skalarem, jeśli x i y są skalarami. Jeśli x i y są wektorami lub wyższą rangą, to condition musi być skalarem, wektorem o rozmiarze pasującym do pierwszego wymiaru x lub musi mieć taki sam kształt jak x .

Tensor condition działa jak maska, która wybiera, na podstawie wartości w każdym elemencie, czy odpowiedni element / wiersz w wyjściu powinien pochodzić z x (jeśli prawda), czy y (jeśli fałsz).

Jeśli condition jest wektorem, a x i y są macierzami wyższego rzędu, wówczas wybiera wiersz (wymiar zewnętrzny) do skopiowania z x i y . Jeśli condition ma taki sam kształt jak x i y , wybiera element do skopiowania z x i y .

Na przykład:

# 'condition' tensor is [[True, False]
#            [False, True]]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]

# 'condition' tensor is [True, False]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • x: = A Tensor which may have the same shape as condition. If condition is rank 1, x may have higher rank, but its first dimension must match the size of condition.
 • y: = A Tensor with the same type and shape as x.

Returns:

 • Output: = A Tensor with the same type and shape as x and y.

Constructors and Destructors

Where3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input condition, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Gdzie3

 Where3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const