Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: WriteFile

#include <io_ops.h>

Zapisuje zawartość do pliku pod nazwą pliku wejściowego.

streszczenie

Tworzy plik i rekurencyjnie

tworzy katalog, jeśli nie istnieje.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • nazwa_pliku: skalarny. Nazwa pliku, do którego zapisujemy zawartość.
  • zawartość: skalarna. Treść do zapisania w pliku wyjściowym.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

WriteFile

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const